ارزش های بنیادین

ارزش های بنیادین

توسط iranef

1 – صداقت در فعالیت‌ها

فعالیتهای مجمع همیشه با صداقت و عادلانه است، حتی زمانی که هیچ کس تماشا نمی کند. مجمع در فعالیت هایش صادق بوده و به اصولش پایبند است و این متفاوت از سرمایه‌گذاری‌های نمایشی و رسانهای در بالابردن پرچمی برای آینده است.

2- عمیق دیدن

مجمع به طور مداوم برای پیشرفت و بهبود وضعیت جامعه ایران تلاش می‌کند و معتقد است هیچ مسیر کوتاهی وجود ندارد. بنابراین این موضوع صحیح است که برای موفق بودن در یک دنیای سریع، باید دائما تکامل پیدا کرد. اما عمقی و چندبعدی نگری در اقتصاد تنها راه حل دستیابی به آینده ای روشن است. این سازمان اعضا و همکاران خود را تشویق می کند که دائما در حال حضور برای بحث های چالش برانگیز اقتصاد باشند و عمیقتر فکر کنند تا ذهنیتی نوآورانه و با شکوه شکل بگیرد.

3- ابتکار عمل

مجمع تلاش میکند بهترین راه را برای ایجاد یک تغییر پیدا کند. فعالیتهای کارشناسانه مبتنی بر تجربیات توسعه مییابد تا روشهای جایگزین برای انجام کارها با شیوه ای متفاوت و بهتری دنبال گردد. این شیوه باعث شده است ارزش های دیگری بوجود آید و قادر به انجام مسئولیتهای بیشتر و مصمم به پیمودن مسیرهای جدید گردد.

4- اشتیاق داشتن

همه چیز فراتر از یک مجمع خواهد بود. این یک اعتقاد است و برای محقق شدن ارزش‌هایش اشتیاقی درونی در فرد فرد اعضای مشارکت کننده وجود دارد. این همان چیزی است که باعث شده است دستاوردهای مجمع همواره از انتظاراتش بیشتر باشد.

5- انسجام

مجمع تلاش می‌کند اعضا و همکاران خود را برای فهم مسائل و درک چالش ها به یکدیگر نزدیک‌تر کند و روابط مستحکم‌تری بر پایه اعتماد شکل دهد. این ارزشی است که برای تحقق آن تمامی بخش‌های مشارکت کننده نیز به آن باور دارند و محور فعالیتها را شکل میدهد.