معرفی حامیان

معرفی حامیان

توسط iranef

افرادی که برای ورود به مجمع دعوت می شوند می توانند از پلتفرم ارتباطی قدرتمند مجمع کارآفرینان ایران برای کمک به شکل گیری برنامه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در مسائل کلیدی استفاده کنند. این مجمع به اعضای خود این امکان را می دهد که:

1. در فضای اعتماد به طور شخصی با یک جامعه ملی از رهبران فکری، مدیران اجرایی، سران دولت، چهره‌های عمومی و متفکران ارتباط برقرار کنید.
2. آگاهی و درک تغییرات در فضای اقتصادی کشور بوسیله تیم ها و همکاران علمی-پژوهشی برای کشف ارتباطات و پیش بینی روند در طول زمان
3. شکل دادن به دستور کار در موضوعاتی که تاثیرات عمیقی را برای صنعت، سیاستگذاران و جامعه به وجود خواهد آورد.
4. بهبود توسعه فردی و سازمانی از طریق مشارکت در ابتکارات، برنامه ها و رویدادها.

شیرین عسل
گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب
شرکت مادیران
گروه سرمایه گذاری عرش
صنایع خودروسازی ماموت
شرکت آذین خودرو
شرکت فرش مشهد
گروه بهداشتی  فیروز
سپاهان باطری
گروه زر ماکارون
شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان
گروه تولیدی سولیکو – کاله
شرکت سن ایچ
سیمان زابل
کاچیران
صنایع چینی زرین
شرکت ظریف مصور
شرکت شیشه کاوه
فرسا شیمی
فولاد کویر یزد
فولاد یزد
شرکت چینی مقصود
کارخانه زیتون آرشیا
سپید فراب کویر
شرکت استیل البرز
شرکت ایران گلاب
اورند پیشرو
شرکت کولر هوایی آبان
گروه صنعتی گلرنگ
شرکت یزد باف
شرکت شیمیایی بهداش
شرکت میهن
قالی سلیمان
شرکت بلور و شیشه اصفهان
شرکت کروز
مدیران خودرو
نساجی بروجرد
شرکت شیشه سهند