گالری تصاویر

گالری تصاویر

توسط iranef

نشست  اعضای مجمع با دکتر دژپسند وزیر اقتصاد

خرداد ماه 1398

آرشیو تصاویر

نشست اعضای مجمع کارآفرینان ایران با
اکبر ترکان

دیدار اعضای مجمع با آیت الله هاشمی رفسنجانی
تاریخ ../ ../ ..

نشست  مجمع کارافرینان با وزارت صنایع
سال 1396

اولین نشست مجمع کارآفرینان ایران
شهریور سال 1392

نشست اعضای مجمع کارآفرینان ایران با
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

افتتاح مجمع
تیرماه سال 1392