اهداف و نقاط دسترسی

اهداف و نقاط دسترسی

توسط iranef

مجمع به دنبال چه چیزی‌ست؟

مجمع با ایجاد تشکلی خاص و سازماندهی شده در راستای حمایت از تولیدات داخلی ایران با اشتغال زایی بالا و هماهنگی هر چه بیشتر کارآفرینان کشور خصوصاً در بخش صنعت و فراهم نمودن موجبات بهبود کیفیت و بالا بردن میزان بهره‌وری به دنبال دفاع از «پیشرانان و رهبران کسب و کارهای مولد در اقتصاد ایران» در کلیه مراحل و مجامع رسمی و غیر رسمی کشور است و در این مسیر نهاد های پشتیبانی کننده را متمرکز نموده و بستری برای ایجاد تعادلی منطقی میان کارآفرینان، دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، بانکها و سایر نهادهای مرتبط و ذیصلاح را فراهم نموده است.

 

این مهم را با برگزاری جلسات با حضور کارآفرینان در جهت کمک به اصلاح و بهبود سیاست های حمایتی از کارآفرینان کشور و کشف و بهره گیری مطلوب از ظرفیت های بالقوه آنان پیگیری کرده و سعی دارد نظام مدیریت یکپارچه راهبردی در توسعه و ترویج کارآفرینی را با کمک به اصلاح و بهبود سیاست های حمایت از کارآفرینان کشور، پیاده سازی نماید.

Saving
our Country,

lifting people out of poverty, advancing
economy growth – these are
one and the same fight

نهادینه ساختن فعالیت های آموزشی ، پژوهشی مشاوره ای و ترویج و انسجام بخشی به کارآفرینی متناسب با نیازهای توسعه ملی از جمله اهدافی است که در تمامی عملیات ها دنبال می شود تا با ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی میان کارآفرینان کشور در سطح محلی، ملی و جهانی و یکپارچه‌سازی برنامه و فعالیتهای داخلی و بین المللی معطوف به کارآفرینی، فرصت ها و تهدیدهای پیشرو شناسایی شده و مدل سازی و ارایه الگوهای موفق کارآفرینی متناسب با مزیت‌های شناسایی شده معرفی گردد.

از دیگر اهداف این مجمع تلاش برای ارتقا جایگاه و منزلت اجتماعی کارآفرینان به منظور الگو سازی تولید ثروت ملی با تفکر ناب و انتقال آن به عنوان میراثی ارزشمند به نسل آینده است.