مسیر فعالیت‌ها

مسیر فعالیت‌ها

توسط iranef

اعتماد

اعتماد پایه ای است که مبتنی بر آن فعالیت های مجمع کارآفرینان ایران ساخته شده است. در بالای اعتماد، 5 ارزش بنیادین وجود دارد و عمیقاً ریشه در فرهنگ سازمانی دارند و همچنین همه اقدامات را هدایت می کنند. آنها رهنمودی هستند که حتی در شرایط سخت اجازه می دهند بر مبنایشان کنترل کنیم و کمک می کنند تا تصمیمات درست گرفته شود و همواره کارهایی انجام گیرد که بهترین انتخاب می باشند.

1 – صداقت در فعالیت‌ها

فعالیت های مجمع همیشه با صداقت و عادلانه است، حتی زمانی که هیچ کس تماشا نمی کند. مجمع در فعالیت هایش صادق بوده و به اصولش پایبند است و این متفاوت از سرمایه‌گذاری‌های نمایشی و رسانه ای در بالابردن پرچمی برای آینده است.

 

2- عمیق دیدن

مجمع به طور مداوم برای پیشرفت و بهبود وضعیت جامعه ایران تلاش می‌کند و معتقد است هیچ مسیر کوتاهی وجود ندارد. بنابراین این موضوع صحیح است که برای موفق بودن در یک دنیای سریع، باید دائما تکامل پیدا کرد. اما عمقی و چندبعدی نگری در اقتصاد تنها راه حل دستیابی به آینده ای روشن است. این سازمان اعضا و همکاران خود را تشویق می کند که دائما در حال حضور برای بحث های چالش برانگیز اقتصاد باشند و عمیق تر فکر کنند تا ذهنیتی نوآورانه و با شکوه شکل بگیرد.

3- ابتکار عمل

مجمع تلاش می کند بهترین راه را برای ایجاد یک تغییر پیدا کند. فعالیت های کارشناسانه مبتنی بر تجربیات توسعه می یابد تا روش های جایگزین برای انجام کارها با شیوه ای متفاوت و بهتری دنبال گردد. این شیوه باعث شده است ارزش های دیگری بوجود آید و قادر به انجام مسئولیت های بیشتر و مصمم به پیمودن مسیرهای جدید گردد.

4- اشتیاق داشتن

همه چیز فراتر از یک مجمع خواهد بود. این یک اعتقاد است و برای محقق شدن ارزش‌هایش اشتیاقی درونی در فرد فرد اعضای مشارکت کننده وجود دارد. این همان چیزی است که باعث شده است دستاوردهای مجمع همواره از انتظاراتش بیشتر باشد.

5- انسجام

مجمع تلاش می‌کند اعضا و همکاران خود را برای فهم مسائل و درک چالش ها به یکدیگر نزدیک‌تر کند و روابط مستحکم‌تری بر پایه اعتماد شکل دهد. این ارزشی است که برای تحقق آن تمامی بخش‌های مشارکت کننده نیز به آن باور دارند و محور فعالیت ها را شکل می دهد.

چگونه فعالیت‌ها انجام می‌شود

این مجمع به دنبال سازماندهی و برگزاری رویدادمحور نظیر کنفرانس ها و همایش ها نیست هرچند ممکن است در مقعطی از آنها استفاده کند. محور فعالیت‌ها بر مؤثرتر بودن و تعاملات طولانی مدت تکیه دارد. به همین دلیل است که بر بستر جلسات، گفتگوها شکل گرفته تا هر یک از اعضا و شرکت کنندگان در هر زمان و در هر زمینه ای بتوانند فرصتی برای تعامل یابند یا در آینده به همان اندازه زمینه و فرصت برای مشارکت فراهم گردد.
همچنین هدف از برگزاری جلسات دستیابی به بستری موثر برای به ثمر نشستن تلاش ها و تامین اقدامات لازم برای بروز و ظهور نتایجی روشن و دارای گام هایی عملی می باشد.

AllIES
FOR THE DEVELOPMENT
OF THE PRODUCTIVE
ECONOMY OF
IRAN

این مجمع چهار سبک جلسه را برگزار می کند:

1. نشست اعضای مجمع کارآفرینان که محور فعالیت ها و زمینه های قابل گفتگو را شکل می دهد. این جلسات در دفتر مجمع برگزار می گردد.

2. نشست اعضای مجمع با مقامات بلندپایه کشوری برای دستیابی به مسیری مشترک در جهت توسعه اقتصاد مولد کشور و ارتقاء سهم پیشرانان صنعتی در تصمیم سازی های اقتصادی

3 .کمیته های تخصصی که نمایندگان سازمان های عضو را گرد هم می آورد تا برنامه های پیش رو را شکل دهند و کشف کنند که چگونه صنایع می توانند در بستری مولد حرکت نمایند.

4. نشست با اندیشمندان و مراکز علمی برای کشف و بررسی مسیرهای جدید برای اطمینان از اینکه آینده روشن و قابل اتکا خواهد بود.