ضرورت و اهمیت فعالیت‌ها

ضرورت و اهمیت فعالیت‌ها

توسط iranef

A C T I V I T I E S

چرا فعالیت‌های مجمع اهمیت دارد

دنیای امروز یک سیستم متصل است که زیر بار پیچیدگی خود قرار دارد. ایران نیز بخشی از این پیچیدگی ست و نیاز به درک پارامترهای شاخص و موثر خود که از این پیچیدگی کسب کرده است، دارد.

در حال حاضر می توان فاکتورهای متعددی را مشاهده کرد که محیط اقتصاد جهان را غیر قابل پیش بینی و دشوارتر کرده است و این اتصال را تهدید می‌کند. چرا که در فعالیت های اقتصادی، شاهد عدم تعادل میان تصمیمات دولتی و چارچوب های حاکم بر فعالیت ها هستیم که سرمایه های مولد برای رشد و توسعه به آن نیاز دارند و همچنین رقابت های اقتصادی جغرافیایی ، منطقه ای و بازیگران جدید، این مسیر را بیش از پیش از تعادل خارج ساخته اند.

تغییرات تکنولوژیکی نیز باعث تخریب کردن روندهای قابل اتکا اقتصاد و تغییر چهره جهان شده و آینده به مسیری غیرقابل پیش بینی و پیچیده هدایت می شود. لذا شاهد تغییراتی اساسی در دهه آینده خواهیم بود که تا کنون نظیر آن مشاهده نشده است و پیشرفت علوم – از رباتیک و ژنتیک تا ارتباطات و علوم اجتماعی – هیچ جنبه ای از جامعه جهانی را دست نخورده باقی نخواهد گذاشت.

همچنین در سراسر ایران، یک نسل جوان خواهان شنیدن و دسترسی به منابعی برای ساختن آینده هستند. جوانان به طور فزاینده ای تصمیماتی را که باعث ایجاد هزینه در آینده می شود را مشاهده و رصد می‌کنند.

هر یک از این عوامل و بسیاری دیگر، باعث می شود ضرورت وجود نوع جدیدی از سازمان‌ها احساس گردد. سازمانی سازگار با تفکرات کارآفرینانه و معتمد همه طرف های ذینفع که می تواند افرادی را که توانایی تغییر دارند را برای دستیابی به درکی متقابل و همدلی برای دستیابی به توافقی مشترک برای اقدامی رو به جلو حرکت دهد.

 

این مجمع به عنوان یک سازمان ملی بدون زمینه تجاری، یک پلت فرم 100 نفره از پیشران های اقتصاد مولد ایران با مشارکت رهبران همه گروه های ذینفع از سراسر کشور ( کسب و کار، دولت و جامعه مدنی ) برای هماهنگی است.

تفاوت فعالیت‌ها از کجا ناشی می‌شود؟

مجمع تنها بخش در بخشهاي عمومی و خصوصی ایران است که بر اقتصاد مولد تاکید داشته و نقشی موثر را به عهده گرفته است. این مجمع با همگرا کردن کارآفرینان بزرگ و سرمایه‌های مالی مولد، سران دولت، وزيران و سياست‌گذاران، متخصصان و دانشگاهيان، نمايندگان از جامعه مدنی برای هدایت تغییرات مثبت در یک فضای اقتصادی ملی تلاش می‌کند.

مجمع در این رابطه منحصر به فرد است؛ زیرا:

ملی

مجمع به چالش‌هایی که بر آینده ایران تاثیر می‌گذارد توجه می‌کند. از آنجا که اقتصاد یک اکوسیستم متصل است، این سازمان اعتقاد دارد که هیچ مسئله‌ای جدا نیست و همواره اثرات و وابستگی های متقابلی که وجود دارد باید درک شده و واکنشی فعالانه به آن نشان داد.

نگاه آینده ‌نگرانه

این سازمان بر بلند مدت تمرکز دارد، نه فقط بر شرایط اضطراری روز؛ موفقیت تنها با توجه به نتایج فوری سنجیده می‌شود اما این موضوع توسط بازیگران اصلی این عرصه درک شده است که پیشرفت واقعی، زمان و تعهدی پایدار را می‌طلبد.

تمرکز اقتصـادی

این مجمع هیچ ایده‌ای ایدئولوژیک و سیاسی وابسته ندارد. این بدان معنا نیست که بی طرف است. این سازمان متعهد شده است که ایران را به شیوه‌ای هدفمند، آینده نگرانه و پایدار در زمینه اقتصاد مقاومتی بهبود بخشد.

جامع

مجمع به طور فعال از تمام اعضا و زمینی که آن را توسعه می‌دهند، چشم اندازها را فرا می‌گیرد. این عقیده وجود دارد که چالش‌های ایران در تولید ثروت تنها می‌تواند با تعامل با همه بازیگران دخیل در اقتصاد، سیاست و جامعه حل شود.